ÁSZF Labordiagnosztikai - IQBMedical
Online booking
Read more
Online booking

Terms and conditions (Labordiagnostics)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az IQB Medical-hoz tartozó jogi személyek: IQB Medical Kft., székhelye: 1125 Budapest, Gereben utca 4/a., adószáma:  12661365-2-43

 cégjegyzékszáma: 01-09-697246, email elérhetősége: info@medical.iqb.hu  képviselő: Kassai Ákos továbbiakban: Szolgáltató vagy IQB Medical) és e cégek valamelyike által nyújtott és közvetített szolgáltatásokat igénybe vevő Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Megrendelő a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén igénybe vett, a Felek között érvényes Keretmegállapodásban és/vagy Egyedi Megrendelőben szabályozott mintavételi és labordiagnosztikai szolgáltatásokra és minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott Felek- Felhasználók és egyéb szerződéses partnerek   – között a szerződésben leírt módokon jön létre.

1.2. Az IQB Medicalnál írásban vagy elektronikusan jelen ÁSZF-ben meghatározott módon megrendelt szolgáltatások a Felek között szerződésnek minősülnek. A Megrendelés leadásával Megrendelő elismeri, hogy az ÁSZF-et megismerte, elolvasta, megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

1.3. Az IQB Medicalnál megrendelt egészségügyi tanácsadói, ellátásszervezői, labordiagnosztikai és kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat és kereskedelmi ügyleteket kizárólag olyan megrendelő jogosult igénybe venni, aki a Megrendelőben valós adatait megadva érvényes megrendelést ad le, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. A megrendelés, amely elektronikusan is leadható, sürgősségi esetben 4 órán belül, de legkésőbb annak leadásától számított 48 órán belül szóban vagy elektronikus levélben küldött vagy postai úton eljuttatott visszaigazolással válik érvényessé. Amennyiben Megrendelő kifejezetten írásbeli visszaigazolást kér, azt a teljesítés előtt kifejezetten jelzi Szolgáltató számára. A teljesítésig a lekötött létszámadatok (laboratóriumi vizsgálatok és kihelyezett mintavétellel egybekötött laboratóriumi vizsgálatok) kis mértékben (15%) módosíthatóak. Felek meghatároznak egy minimális rendelési mennyiséget, amely esetén Szolgáltató még köteles ellátni a megrendelésben foglaltakat, illetve egy ehhez a mennyiséghez kapcsolódó minimális díjazást, amely eltérhet a Megrendelőben meghatározott egységártól. Amennyiben Felek nem határozzák meg a minimális mennyiségi értéket, úgy az eredetileg vállalt mennyiséghez képest csökkentett mennyiség esetén is az eredetileg megrendelt minimum mennyiségre érvényes ár az irányadó (példaként említve, amennyiben Megrendelő 60 főre rendelt meg szolgáltatást, de csak 56 fő jelent meg a vizsgálati napon, és az adott szolgáltatás minimálisan megrendelhető mennyisége 60 fő, úgy Szolgáltató jogosult a szolgáltatási egységár 60 főre történő számlázására).

A megrendelésben szerepelt megrendelési mennyiségek módosítására levélben és elektronikus levélben (e-mailben) kizárólag írásban a Felek egyetértésével van lehetőség a szolgáltatási díj módosításával. Mindaddig amíg módosításra nem kerül sor Felek az eredeti minimum ár alkalmazására vállalnak kötelezettséget.

1.5. A Felek a szerződésben foglaltak teljesítése céljából jóhiszeműség és tisztesség elvének megfelelően együttműködni, egymást minden, a szerződés teljesítése szempontjából lényeges körülményről haladéktalanul tájékoztatni kötelesek. A tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából fakadó jogkövetkezményeket minden esetben a tájékoztatást elmulasztó vagy késedelmesen teljesítő Fél viseli.

1.6. A különböző laborszolgáltatások és mintavételi folyamatok, mintaszállítások, kapcsolódó eszközbeszerzések, szakszemélyzet biztosítás megszervezését, közvetítését, a szolgáltatások értékesítését az IQB Medical Kft. végzi, a mintaszállítás költségét egyedi esetek kivételével ő viseli, annak díját a szolgáltatási díja tartalmazza.

2. Az elérhető és megrendelhető szolgáltatások, együttműködési kategóriák

2.1 Az IQB Medical-nál különböző egészségügyi problémákhoz, egészségügyi állapotfelméréshez kapcsolódóan orvosdiagnosztikai, mikrobiológai diagnosztikai, laborvizsgálati szolgáltatások, konkrét laborvizsgálatok, illetve orvosdiagnosztikai eszközök, anyagok és tesztek érhetőek el, és vásárolhatóak meg. Diagnózis felállítása vagy terápiás döntés meghozatala csak szakorvos által, átfogó labordiagnosztikai eredmények mellett, klinikai és egyéb vizsgálatok figyelembevételével javasolt, amelyre nem terjed ki Felek együttműködése.

A laboratóriumi vizsgálatok többek között az alábbiakat foglalják magukba, de nem ezekre korlátozódva:

Orvosbiológia: mintavétel, klinikai kémia, hematológia, klinikai immunológia, immunkémia

Mikrobiológia: enterális és vegyes bakteriológia, virológia, fertőzés-szerológia, molekuláris mikrobiológia, parazitológia

Egyéb vizsgálatok: alvászavar, bélegészség, élelmiszerallergia/intolerancia, hajegészség, hormonanyagcsere, rákmegelőzés, stressz/burnout/depresszió, szív/érrendszer, testsúly.

Szolgáltató ezeken felül egyéb molekuláris genetikai, és nem orvosi célú humángenetikai, állategészségügyi vizsgálatokat láthat el, illetve orvostechnikai eszközök, gyorstesztek: vérnyomásmérők, vércukorszintmérők, thermométerek, szerológiai és antigén gyorstesztek, állategészségügyi, élelmiszer- és kozmetikum bevizsgálásra alkalmas gyorstesztek forgalmazásával segítheti Megrendelőit.

COVID-19 tesztelés keretein belül elérhető szolgáltatások:

 • kihelyezett COVID-19 szűrés (10 fő-től) a célnak leginkább megfelelő módszerrel. Akár 36-72 órán belüli előkészítés, laboreredmény eljárástól függően 8-48 órán belül vagy szerológiai és antigén teszt kiértékelés 15 percen belül.
 • az IQB Medical országos vizsgálati pontjain helyszíni szűrés kisebb létszám esetén (1-10 fő) előzetes időpont egyeztetéssel. Gyors időpont foglalás, laboreredmény akár 8-48 órán belül, tipikusan 24-48 órán belül, szerológiai és antigén teszt kiértékelés 15 percen belül
 • rendszeres, kihelyezett kiscsoportos, kockázat csökkentő szűrések 10 fő felett, testreszabott, kombinált megoldásokkal.
 • felsővezetők és kulcs vezetők meghatározott léptékű otthoni szűrése – átfogó megállapodás részeként
 • stratégiai készletek biztosítása saját forgalmazású, csúcsminőségű, klinikai vizsgálatokkal és hazai bevizsgálással is rendelkező antitest- és antigén gyorstesztekből.
 • tanácsadás, kockázatelemzés, üzleti folyamatok átszervezése, egészségmegőrzési protokoll kialakítása
 • kizárólag laboratóriumi analitikai szolgáltatások megrendelése

Alkalmazott módszertanok:

 • Karanténmentesítésre is alkalmas egyedi PCR vizsgálat NNK által akkreditált laboratóriumi vizsgálati eredménnyel együtt (NNK PCR), magyar, angol, német nyelvű lelettel
 • Hivatalos PCR-vizsgálat magyar, angol, német nyelvű lelettel (sportolói, üzleti úthoz)
 • Pool PCR labordiagnosztikai vizsgálat egészségügyi szolgáltató által kiértékelt vizsgálati eredménnyel:
 • NNK PCR + antitest;
 • Antigén + NNK PCR;
 • Pool PCR + antitest:
 • Antigén + Pool PCR
 • Antigén
 • Antitest:
 • Antitest + antigén

2.2 Az IQB Medical Kft. az adott célra legmegfelelőbb és legköltséghatékonyabb nemzetközi vagy hazai laboratóriumi szolgáltató laborvizsgálatait közvetíti Megbízói felé. Mintavételhez, minták szállításához, tárolásához és az eredmények értékeléséhez az IQB Medical Kft az adott tevékenységre feljogosított alvállalkozót vehet igénybe.

2.3 A laborvizsgálatok esetében tipikusan IQB Medical a vizsgálathoz megfelelő mintavételt biztosít. Amennyiben a Megrendelő nyomtatvány alapján Szolgáltató felelős a mintavételért, úgy a mintavétel, a mintatárolás és szállítás felelőssége teljes mértékben Szolgáltatót terheli, ez esetben Megrendelő nem tehető felelőssé a mintavételből, tárolásból és szállításból fakadó esetleges mintasérülésekért. Laborvizsgálat megrendelése esetén a legtöbb humán minta postai úton nem szállítható, azt Szolgáltató nem fogadja el, amennyiben igen, arról a Megrendelő nyomtatvány külön rendelkezik.

2.4. Amennyiben Megbízó csak laboratóriumi analitikai szolgáltatást rendel meg Szolgáltatótól, úgy a mintavétel és a minta előkészítése, csomagolása Megrendelő felelőssége, míg a mintaszállítás rendeltetésszerű mintavétel, előkészítés és csomagolás esetén Szolgáltató felelőssége.

Amennyiben a mintavételt Megrendelő kívánja elvégezni, és külön kéri, úgy Szolgáltató speciális a minta levételére és szakszerű tárolására alkalmas eszközt és edényzetet bocsájt a megrendelő rendelkezésére külön térítés ellenében.

2.5 A sikeres megrendelést követően, a megrendelőtől beérkezett mintaanyagot speciális körülmények között Szolgáltató azonnal továbbítja a szerződéses laboratóriumba, ahol megtörténik a megrendelt laborvizsgálat. A laborvizsgálati részletes eredményt a vizsgálat megkezdését követő 8-72 órán belül, de tipikusan 24-48 órán belül e-mailen elküldi a Megrendelőnek. Az eredmény több célt is szolgálhat, a hatósági előírásoknak történő megfelelést, például karantén mentesítést, hivatalos munkáltatói vagy sportegyesületi igazolást, illetve a Megbízó és munkatársai belső tájékoztatását. A célt felek előre, az Egyedi Megrendelőben egyeztetik.

2.6. A szolgáltatás árazása a meghatározott céltól, a helyszíntől, a személyzet összetételétől és nagyságától, valamint a szállítási igényektől és a Szolgáltatótól igénybe vett szolgáltatások nagyságától, rendszerességétől és komplexitásától függően változhat, az alábbi együttműködési kategóriák szerint:

 • OPEN (Megbízó nem ad le rögzített megrendelést és megrendelési mennyiséget, és nem kíván készenlétet, nem fizet készenléti díjat, kizárólag az igény felmerülése esetén veszi igénybe Szolgáltató szolgáltatásait. Szolgáltató kapacitása függvényében nyújt nem garantált és nem garantált idejű szolgáltatást sürgősség nélkül – sürgősségi felár 40% (50% helyett, 20% kedvezménnyel) aznapra és 24 órán belülre kért vizsgálatok esetén amennyiben ezekre az előzetesen megadott vizsgálati pontok nyitvatartása alkalmazható. Amennyiben nem, úgy szolgáltató alternatív időpontokat és helyszíneket ad meg, amelyeket Megbízó vagy elfogad vagy nem.
 • Szolgáltató az egyes vizsgálati pontokhoz egyedi mintavételi idősávokat jelöl meg.  Ezektől eltérő időpontban más helyszínen tud vizsgálatot ajánlani vagy kiszállással mentőszolgálati szolgáltatást eseti kiszállási díj mellett.
 • Amennyiben az elvégzett tesztek összesített száma eléri a bármelyik hónapban a havi 400 főt, úgy Szolgáltató fejenként 1000 Ft-ot visszatérít az ellátás szervezési szolgáltatás díjából.
 • VIP (Szolgáltató VIP ügyfélként minden esetben sürgősségi szolgáltatást biztosít, három hónapos szerződés esetén a listaár 95%-án, amikor erre van mód 50% sürgősségi felár nélkül havi rendelkezésre állási díj mellett, amely összege 650.000 FT + ÁFA 300 érintett fő alatt, 950,000 Ft + ÁFA 300-800 fő között és 1,200.000 Ft + ÁFA 800 érintett (nem home office-ban lévő) fő felett. Felek előre egyeztetik, hogy mely helyszíneken van igény és mód sürgősségi szolgáltatások nyújtására. Amennyiben az elvégzett tesztek összesített száma eléri a bármelyik hónapban a havi 400 főt, úgy Szolgáltató fejenként 1000 Ft-ot visszatérít az ellátás szervezési szolgáltatási díjból. Szolgáltató támogatja Megbízó operatív csoportját új COVID-19 protokollok kialakításában és új helyzetekhez történő adaptálásában. Ha az érintettek köre nem fedi a cég összes dolgozói létszámát (például részleges home office elrendelése miatt), akkor az egyik dolgozói csoportra az OPEN, a másikra a VIP szolgáltatási kategória is érvényes lehet. Dedikált ügyfélmenedzser szervezi a teszteléseket, aki mindig biztosítja az előre meghatározott helyszíneken a helyszíni mintavételi lehetőségeket és/vagy garantálja a kihelyezett mintavételeket. Havi riportot küld az aktuálisan elérhető regionális vizsgálati pontokról, folyamatosan frissíti azokat, hogy Megbízó minden szerződésben jelzett telephelye 50km-es körzetében legyen egy vizsgálati pont.
 • TOP: (Megbízó havi 200 mintavételt és labor kiértékelést megrendel legalább 3 hónapra a következő 12 hónapon belül. Szolgáltató minden esetben sürgősségi szolgáltatást biztosít, amikor erre van mód, sürgősségi felár és havi rendelkezésre állási díj nélkül. Felek előre egyeztetik, hogy mely helyszíneken van igény és mód sürgősségi szolgáltatások nyújtására. Amennyiben az elvégzett tesztek összesített száma eléri bármelyik hónapban a havi 400 főt, úgy Szolgáltató fejenként 1000 Ft-ot visszatérít az ellátásszervezési szolgáltatási díjából. A Csomag része új COVID-19 protokollok kialakítása és azok új helyzetekhez történő adaptálása, folyamatos telefonos konzultáció. Dedikált ügyfélmenedzser szervezi a teszteléseket, aki mindig biztosítja az előre meghatározott helyszíneken a helyszíni mintavételi lehetőségeket és/vagy garantálja a kihelyezett mintavételeket. Havi riportot küld az aktuálisan elérhető regionális vizsgálati pontokról.
 • EGYÉNI

Felek egyedi feltételekben állapodnak meg, amely feltételeit a keretmegrendelő és/vagy a megrendelő szabályozza.

3. Adatkezelés

3.1 Tömeges labordiagnosztikai szolgáltatás igénybevétele esetén, amennyiben a mintavételt nem az IQB Medical által biztosított szakszemélyzet végzi, úgy a mintákat biztosító adatok anonimizáltan, számkódoltan érkeznek az IQB Medicalhoz, azaz személyes adatkezelése nem történik. A mintaadók egyedi kódokkal vannak beazonosítva, a mintavevő ezek alapján a Megrendelőtől kapott labordiagnosztikai eredmények birtokában képes lesz beazonosítani az esetleges pozitív és negatív leletek forrását, és megtenni a szükséges hatósági bejelentéseket, lépéseket.  ez esetben a betegadatok kezeléséért a mintavevő egészségügyi szolgáltató a felelős.

3.2 Amennyiben a mintavételt is az IQB Medical által megbízott egészségügyi szolgáltató szakszemélyzete látja el, úgy a személyes adatok felvétele, illetve a vizsgálathoz való hozzájárulás adatfelvételi űrlapon és nyilatkozati nyomtatványon történik egy orvosi állapot-és környezetfelmérő kérdőív segítségével. Az adatok felvétele papír alapon és elektronikus úton történhet, azokat az egészségügyi szolgáltató kezeli a jogszabályoknak és a saját adatkezelési szabályzatának megfelelően. A Covid-19 szűrővizsgálatokhoz az ezen dokumentum 1. számú mellékletében található adatfelvételi formát és nyilatkozatot használjuk. Ez a mellékletet partnereink számára felhasználásra ajánljuk abban az esetben is, amennyiben a mintavételt nem a Szolgáltató végzi. Az adatfelvételi forma eltérhet az egyes laboratóriumok igénye szerint.

3.3 Megrendelő vállalja, hogy a vizsgálandó személyek hozzájárulását egészségügyi adataik Szolgáltató és annak alvállalkozói, szerződéses partnerei által történő adatkezeléséhez megszerzi az adatfelvétel előtt. Szolgáltató nem kezel egészségügyi adatokat, de felügyeli az egészségügyi adatok kezelésének biztonságát szerződéses partnerei körében, és szakmai tanácsokkal segíti a jogszabálykövető adatkezelést. Az adatkezelést Szolgáltató Adatvédelmi Tájékoztatója tartalmazza.

A páciensek kiértesítése alapesetben közvetlenül történik és névre szólóan az adatfelvételi lapon megadott adatok alapján e-mailben. A helytelenül megadott email címekből fakadó késedelmekért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Vállalati szűrés esetén a Megbízó anoninimizált összesítőt kaphat az elvégzett vizsgálatokról, ha ezt a kérését a Megrendelőlapon jelzi.

4. Teljesítés, fizetési mód és fizetési feltételek

4.1 Kihelyezett, 10 fő feletti tesztelés esetén Szolgáltató a Megrendelő által megrendelt szolgáltatás(ok)ról díjbekérőt, majd számlát állít ki, amelyek az ellátásszervezői díjat, kiszállási díjat és minta szállítást, valamint a mintavétel és a laborszolgáltatás díját is magában foglalják, amennyiben a szállítást Szolgáltató látja el.  A számlák közvetített szolgáltatásokat tartalmazhatnak.

4.2 A szerződés Megrendelő általi teljesítése a megrendelt kihelyezett szolgálatás(ok) ellenértékének kifizetésekor jön létre, tehát banki átutaláskor a pénzösszeg a Szolgáltató bankszámlájára való érkezésekor. Teljesítés hiányában Szolgáltató nem köteles a szolgáltatás teljesítésére, és amennyiben nem megfelelő megbízói teljesítés esetén pénzügyi és munkaráfordításhoz köthető költségei keletkeztek, úgy ezeket Megbízó köteles megtéríteni.

 1. A megrendelt kihelyezett szolgáltatás(ok) ellenértékének kiegyenlítésére banki átutalással (előre utalás) van lehetőség az alábbi bankszámlaszámlára történő utalással:

OTP HUF számla: 11712073-21459021

Amennyiben a banki átutalással történő előre utalás vagy bankkártyás fizetés esetén a megrendelésben megadott szolgáltatások ára és a szállítás esetleges költségei a megrendelés visszaigazolását követő 5 munkanapon vagy a tervezett szűrés előtt 48 órán belül nem teljesülne (az IQB Medical Kft. bankszámláján jóváírva), úgy az IQB Medical szabadul az ajánlati kötöttség alól és nem köteles a megrendelés teljesítésére.

4.4. A Szerződés a Megrendelő által kitöltött Megrendelésben meghatározott adatokkal és a jelen ÁSZF szerinti feltételekkel jön létre. A Szolgáltatás teljeskörű elindításának idejét Felek írásban egyeztetik, Szolgáltató ettől az időponttól vállalja a szolgáltatások biztosítását. A megrendelés pontos kitöltése a pontos teljesítés egyik előfeltétele. A Megrendelés helytelen kitöltéséből eredő kényelmetlenségekért, károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal, de a visszaigazolás során jelezheti az észlelt és/vagy feltételezett hiányzó információkat. Amennyiben a Megrendelés kiegészítése nem történik meg, úgy Szolgáltató a legutolsó írásbeli információkat veszi figyelembe, és ezeket írásban, elektronikus kommunikáció során visszaigazolja. Felek kölcsönösen elfogadják ez e-mailt egy adott Megrendeléshez kapcsolódó hivatalos adatokat érintő megrendelési, visszaigazolási, kapcsolattartási formának.

4.5. Helyszíni, rendelőben történő tesztelés esetén Megrendelő két módon fizethet. Alapesetben:

a. a néhány héten vagy egy hónapon belül korábbi tapasztalatokat is felhasználva, a várható vizsgálati mennyiséget figyelembe véve kreditet, azaz meghatározott összeget tölt fel, amely munkatársai tesztelése esetén automatikusan csökken a listaárak alapján. Elszámolás havonta.

Kivételes esetben:

b, A rendelőben történő szolgáltatásokért Szolgáltató Keretmegrendelő szerint hetente számláz. Megbízó a számlákat 8 napos határidővel fogadja be, de rendszerében azonnali utalásra állítja be, a pénzügyi és engedélyezési folyamatok lehető leggyorsabb végig futtatása mellett.

Rendkívüli esetben:

c, a vizsgálat megkezdése előtt Megrendelő egyedi esetben kizárólag a Szolgáltatóval történő előzetes egyeztetés esetén készpénzben vagy bankkártyával teljesíti a szerződéses díjat díjbekérő alapján.

5. A szerződés megszűnése, a szerződéstől való elállás 

5.1 A Megrendelések határozatlan időre szólnak.

5.2 A szerződés megszűnésének esetei:

∙ a Felek erre vonatkozó közös megegyezése,

∙ bármelyik Fél által történő rendes felmondás,

∙ bármelyik Fél által történő rendkívüli felmondás,

∙ bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnése.

5.3. Rendes felmondás

A Szolgáltatási Szerződést bármelyik fél a másik félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal, indokolás nélkül, harminc (30) napos felmondási idővel felmondhatja az utolsó közös egyedi megállapodás teljesítését követően. A felmondási idő akkor kezdődik, amikor az írásban, ajánlott levélben közölt vagy a jelen ÁSZF szerinti hatályos felmondás a másik Félhez megérkezik. A felmondási idő lejártával a Szolgáltatási Szerződés megszűnik

5.4. Rendkívüli felmondás

Felek bármelyike jogosult a másik fél súlyos szerződésszegése esetén gyakorolni a rendkívüli felmondás jogát. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a másik fél sorozatos nem rendeltetésszerű teljesítése, illetőleg a teljesítés másik fél általi szándékos akadályozása, illetőleg a titoktartásra, illetve az adatkezelésre vonatkozó bármely kötelezettségét megszegése.  A teljesítés elmaradása miatt történt rendkívüli felmondást a teljesítésre való három felszólításnak kell megelőznie, melyben szabott határidők sikertelen elteltét követően a felmondást írásban, tértivevényes ajánlott postai küldeményben kell elküldeni a másik félnek, melynek átvételekor a Szerződés azonnali hatállyal megszűnik.

5.5. Elállás

Amennyiben a Felek tevékenységében olyan mértékű változás állna be, ami a teljesítést lehetetlenné teszi, vagy a külső körülmények olyan mértékben megváltoznak, hogy a szerződés teljesítése lehetetlenné vagy érdektelenné válik, Felek elállhatnak a szerződéstől, vagy módosíthatják annak feltételeit. Ez esetben Megrendelő köteles az elállás időpontjáig megtörtént munkálatok, anyagbeszerzések, előleg kifizetések összegét ésszerű mértékig vállalni, illetve Szolgáltató a beérkezett előleggel köteles elszámolni, azt az ésszerű mértékben és a szerződés teljesítése érdekében felmerült költségek levonása és az elszámolás elkészítése után köteles 5 munkanapon belül visszautalni.

5.6 A Megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a jelen ÁSZF 5.5. pontjában rögzített feltétel bekövetkezik. Szolgáltató az elállás jogát attól a naptól gyakorolhatja, hogy szóbeli vagy írásbeli megállapodás, Megrendelés történt szolgáltatásai igénybevételének tárgyában.

5.7. Amennyiben Megrendelő a szolgáltatás igénybevételétől el kíván állni, úgy az írásbeli elállási nyilatkozatot a szerződés létrejöttét követően a hivatkozott körülmények felmerülésétől számított 48 órán belül köteles elektronikus levél formájában megküldeni a Szolgáltatónak.

5.8. Felek rögzítik, hogy nem minősül a jelen ÁSZF 5.5. pontjában rögzített elállási oknak a Megrendelő szakmai vagy szubjektív véleményének, üzleti érdekeinek megváltozása miatt egy adott vizsgálat tárgyában és megítélésében vagy időközben más beszállítótól kapott újabb ajánlat, illetőleg a sajtóban megjelent hírek, kormányzati intézkedések Amennyiben adott kormányzati és szabályozói intézkedések tartósan is értelmetlenné tesznek egy több lépcsős teljesítést érintő megállapodást, úgy Felek ezek mérlegelésével közös megegyezéssel megszűntethetik vagy módosíthatják a megállapodás hosszabb távra szóló elemeit, illetve annak azon rövid távú elemeket is, amelyek esetében még lehetőség nyílik az alvállalkozók szerződésének módosítására, felmondására. Az elállás általában véve a soron következő vizsgálatokra nem, vagy csak a Felek közös egyetértésével és Megrendelő elállásig felmerülő kötelezettségeinek pénzügyi teljesítése mellett érvényes.

5.9. Amennyiben Szolgáltató kényszerülne elállásra szakszemélyzete betegsége, anyag- és eszközhiány, egészségügyi szolgáltató partnereinek érdekváltozása, szabadságolása, laboratóriumi kapacitáshiány miatt, úgy Felek az okok mérlegelése után újabb alapján közös időpontot jelölhetnek ki az adott munkák elvégzésére, vagy Megbízó a teljesítésbe más szolgáltatót vonhat be azon időpontig, ameddig Szolgáltató nem képes biztosítani vállalt kötelezettségeit. Ebben az esetben Szolgáltató köteles maga helyett más szolgáltatót ajánlani, akinek ajánlatát azonban Megbízónak nem kötelessége elfogadni. Amennyiben Szolgáltató önhibáján kívül nem tudja ellátni valamely szűrési feladatát, úgy minden esetben megkísérli más módon ellátni a kívánt feladatot. Felek egyetértenek abban, hogy ez esetben Szolgáltató egyedi díjat javasolhat, és hasonlóképpen, amennyiben Megbízó bármilyen pótszolgáltatást vesz igénybe, úgy annak díjazásáról egyedileg állapodik meg a szolgáltatásba bevont piaci szereplővel, ennek tartalmára jelen szerződés Szolgáltató partnerének nincs ráhatása, azért szakmai és pénzügyi felelősséget nem vállal, azok feltételei eltérhetnek a Felek megállapodásában szereplő feltételektől.

5.10. A Megrendelő az elállás jogát az alábbi nyilatkozat felhasználásával gyakorolhatja:

Elállási nyilatkozatminta

Címzett: szerződéses Szolgáltató, cím., e-mail

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: [a szerződés tárgyául szolgáló termék és szolgáltatás megjelölése]

Szerződéskötés és tervezett teljesítés időpontja: [a megfelelő adat megadandó]

Elállás oka: [a megfelelő adat megadandó]

A Megbízó neve és képviselőjének neve: [értelemszerűen kitöltendő]
A Megbízó aláírása: [kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén aláírandó]

Kelt: [értelemszerűen kitöltendő]

5.11 Ha a Megrendelő eláll a szerződéstől, köteles a szolgáltatáshoz szükséges, a szolgáltató által előzetesen biztosított eszközöket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 5 munkanapon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni.

A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a szerződéstől való elállásból következően visszafizetendő összeget, amíg Megrendelő az eszközöket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Amennyiben ilyen eszközök nincsenek, úgy Szolgáltató 5 munkanapon belül köteles visszafizetni a Megrendelőnek járó összeget az igazolhatóan felmerült és már nem lemondható költségek levonása mellett.

A visszatérítés során a szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Megrendelő más fizetési módhoz kifejezetten hozzájárulását adja. Amennyiben az elállás jogát a Megrendelő gyakorolja, úgy a visszatérítés mód és a szolgáltató által előzetesen biztosított eszközök alkalmazásából kifolyólag Szolgáltatót semminemű többletköltség nem terheli. Amennyiben a Szolgáltató áll el a szerződés teljesítésétől, úgy ő állja a visszautalás banki és a szolgáltató által előzetesen biztosított eszközök visszajuttatásának költségeit is.

5.12 Amennyiben Megrendelő kifejezetten kérte, hogy a Szolgáltató a szolgáltatói szerződés teljesítését már az elállási határidő lejárta előtt kezdje meg, úgy a szolgáltatás adott részeinek teljesítést követően Megrendelő ezirányú elállási jogát elveszti.

5.13. Amennyiben Megbízó lemond egy adott megrendelt szolgáltatást, azt a teljesítés előtt egy héttel térítés mentesen teheti meg. 72 óra és egy hét között a lemondás 25%,  24-72 óra között 50%, 24 órán belül 75% díj ellenében tehető meg, amely alapja a szerződött szolgáltatási díj.

6. Panaszügyintézés helye, módja

6.1 Lakossági felhasználó panaszával első sorban a Szolgáltatóhoz kell, hogy forduljon. Panaszait írásban az alábbi címekre küldött levélben/emailben, szóban pedig az alábbi telefonszámon jelezheti: 06 70 390 7646.

A panasztétel elsődlegesen javasolt formája szóbeli, annak érdekében, hogy az esetlegesen felmerülő, a Szolgáltató által nem ismert körülményekről is tájékoztatást kaphasson. Amennyiben a szóbeli választ megbízó nem találta kielégítőnek, úgy írásbeli panaszt is tehet:

levélben: IQB Medical Kft ,1125 Budapest, Gereben utca 4/A. emailben: info@medical.iqb.hu

Megrendelő panaszainak elintézéséhez szükséges, hogy mindenkor közölje a kérdéses megrendelésben feltüntetett minden adatot, beleértve a megrendelés visszaigazolt kódszámát. Ebben az esetben az írásbeli panaszokra vonatkozó rendelkezések szerint járunk el. Az írásbeli panaszokat Szolgáltató 5 munkanapon belül megvizsgálja, és megválaszolja, válaszát indokolja. Amennyiben Megrendelő a Szolgáltató válaszával nem ért egyet, úgy Szolgáltató felügyeleti szervéhez fordulhat panaszával.

6.2 Amennyiben a Szolgáltató és a Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Megrendelő számára:

a.) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Megrendelő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

b.) Békéltető testület igénybevétele. A szolgáltatások minőségével, biztonságosságával és a megfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Megrendelő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetősége: www.bekeltet.bkik.hu

c.) Bírósági eljárás. Megrendelő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a 2016. évi CXXX. tv. a polgári Perrendtartásról rendelkezései szerint.

6.3 A panaszügyintézéssel kapcsolatos levelezést, dokumentációt Szolgáltató 5 évig megőrzi.

7. Egyéb rendelkezések

7.1 Abban az esetben, ha a Megrendelő bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, akkor a Szolgáltató szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a vevő megrendelését és visszautasíthatja vásárlási szándékát.

7.2 Felek a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolják egymás adatait, de azokat harmadik félnek nem adhatják át, kivéve, ha ahhoz a másik fél hozzájárult és a szerződés teljesítésekor harmadik fél alvállalkozóként közreműködik. Az alvállalkozók ezeket a személyes adatokat a megrendelés zökkenőmentes lebonyolíthatóságán és a megrendelés bizonyíthatóságán túl semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további jogi, vagy természetes személyeknek átadni. Felek az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járnak el.

7.3. A Felek által szándékolt üzletkötést megelőző tájékoztatások, tárgyalások, ajánlatkérések, ajánlatok, ajánlattételi eljárások, és személyes konzultációk, illetve az üzletkötést követő, a Felek közötti szerződéses kapcsolat során esetlegesen a Megrendelő birtokába kerülő írásbeli dokumentációk, szóbeli tájékoztatások, elhangzó információk, valamint a Szolgáltatóval kapcsolatos egyéb – nyilvánosan nem hozzáférhető – tények, adatok és egyéb információk a Szolgáltató üzleti titkát képezik. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelen pontban rögzített tények vonatkozásában titoktartás terheli, abban az esetben is, ha a felek közötti szerződéskötésre nem kerül sor, vagy a szerződéses jogviszony a Felek között megszűnik. A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy a Szolgáltató kifejezett írásbeli hozzájáruló nyilatkozata nélkül az Üzleti Titkot, illetve az Üzleti Titok körébe tartozó semminemű információt, adatot, tényt nem hoz nyilvánosságra és/vagy nem szolgáltat ki harmadik magán-, vagy jogi személy részére.

7.4 A jelen ÁSZF bármely rendelkezésének érvénytelensége esetén az érvénytelenség jogkövetkezményeit kizárólag az érvénytelen rendelkezésre kell alkalmazni, a Megrendelés és az ÁSZF egyéb rendelkezéseinek érvényességét nem érinti.

7.5 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit módosítani. Az esetleges módosítások medical.iqb.hu weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lépnek hatályba, és visszavonásig hatályosak

7.6 A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére a magyar jog irányadó. Felek a peres eljárás lefolytatására a Budai Központi Kerületi Bíróság illetőleg a Székesfehérvári Törvényszék illetékességét kötik ki.

7.7. Az IQB Medical szerződéses partnerei, ügyfelei nem vehetik fel közvetlenül a kapcsolatot az IQB Medical Kft. mintavevő munkatársaival, mintavevő alvállalkozóival, nem kezdeményezhetnek és nem köthetnek velük közvetlenül szerződést vállalati szűrésekre. Amennyiben mégis közvetlen kapcsolatfelvétel történik, az csakis írásban és Szolgáltató részvételével, annak másolatba tételével történhet. Ezen felül, IQB Medical szerződéses partnerei nem fogadhatják el az IQB Medical alvállalkozóinak üzleti-szolgáltatási célokat szolgáló a szóbeli és írásbeli megkereséseit, amennyiben ilyen esemény történik, úgy arról azonnal értesíteniük kell az IQB Medical munkatársait.

Utolsó módosítás: 2020. december 1.

Hatályos: visszavonásig